HLAVNÍ KONZULTANTI

Ladislav Šturc

Více o mě

Mé zkušenosti a praxe

 • Jsem jednatelem společnosti 100 DIRECT s.r.o, která se specializuje na  vedení  profesionálního společenství vlastníků jednotek. . S nabídkou této nové služby se výrazně zvedla poptávka po konzultacích ohledně vedení SVJ, dále po školení či seminářích a tak pomáhám správně nasměrovat různá společenství vlastníků z různých krajů české republiky.
 • Pravidelně vedu semináře – školení na téma předseda SVJ – odpovědnost
 • poskytuji konzultace ohledně technické správy domu, ekonomické správy domu, účetnictví, právního stavu domu a případně ideální propojení těchto činností (speciálně pro statutární orgány SVJ nebo developerské společnosti)

Co je mým cílem poradenství:

 • najít řešení i ve zdánlivě neřešitelných situacích ve společenství
 • správně a efektivně vyřešit vzniklé problémy SVJ
 • předat mé zkušenosti a komplexní informace o fungování společenství vlastníků jednoterk
 • Co umím lépe než ostatní – s čím vám mohu pomoci:
 • založit společenství vlastníků jednotek (SVJ) – developerský projekt, přerod z bytového družstva na SVJ, rozdělení a rozprodej domu apod.
 • převzít funkci předsedy SVJ, člena kolektivního orgánu SVJ (výboru), kontrolního orgánu SVJ (revizor či člen kontrolní komise)
 • vést shromáždění SVJ za stávající statutární orgán
 • umím najít řešení při problémech, které vznikají ve společenstvích, vše příjemnou formou s lidským přístupem

Ing. Miroslav Douša

Více o mě

Mé zkušenosti a praxe

 • Jsem jednatel správní firmy, ve které zabezpečuji obchodní a provozní záležitosti správy nemovitostí. Pracuji s výbory SVJ, představenstvy BD i soukromými vlastníky domů či bytových celků, kterým pomáhám s orientací se v platné právní legislativě, procesech vedení a řízení správní agendy jednotlivých SVJ a BD a v neposlední řadě s údržbou stavebního a technického stavu nemovitostí.
 • Mám přes 20 let zkušeností jak z oblasti spoluvlastnictví (skupinová držba SVJ či s členy Bytových družstev), kteří preferují korektní a zabezpečené postupy s precizním výběrem dodavatelských firem a minimalizací rizika, tak z výkonu správy nemovitostí pro vlastníky či spoluvlastníky, kteří upřednostňují profit a celkový dojem z nemovitosti.
 • Pravidelně přednáším na seminářích s aktivním poradenstvím formou diskuze a individuálně poskytuji konzultace jednotlivým statutárním orgánům či kandidátům na tyto pozice.

Co je mým cílem poradenství:

 • U svých přednášek či odborných seminářů preferuji nižší počet účastníků, neboť zastávám zásadu méně je někdy více. Upřednostňuji koordinovanou diskuzi u důležitých procesů a návrhů řešení, než opakování zákonů, vyhlášek či rozsahu činností s řádnými termíny.
 • Od roku 2018 jsem se rozhodl předávat své zkušenosti a znalosti i mým kolegům z oboru, pro které činnost správy nemovitostí provádíme nebo provádět budeme. Obvyklé je i vzorové vedení a účast na zasedání výboru, představenstva a také faktické pověřené vedení shromáždění SVJ či zastupování u jednotlivých programových bodů.

Co umím lépe než ostatní – s čím vám mohu pomoci:

 • Mojí i Vaší výhodou je skutečnost, že Vám poskytuje poradenství osoba, která má správu nemovitostí jako hlavní obor podnikání.
 • Po absolvování tisíců hodin jednání, dohadování a přesvědčování vím opravdu dost o problematice SVJ a BD. Umím  zanalyzovat slabé a silné stránky správních procesů a navrhnu řešení a jejich realizací.